Някои специфични моменти при предварителните договори за покупко-продажба на недвижим имот

В настоящата статия няма да разглеждаме общия въпрос за сключването и изпълнението на предварителен договор, тъй като тази тематика се разисква всекидневно и информация можете да намерите почти във всеки правен сайт. Решихме да се спрем на по-специфични моменти, които не се коментират често, като разрешенията по тях, които ще Ви предоставим, са изцяло съобразени с действащата съдебна практика на Върховния касационен съд.

Прехвърляне на имота на трето лице след сключване на предварителен договор с бъдещия купувач

Не е изключено да попаднете в следната хипотеза –даден имот Ви допада, решавате да го закупите, сключвате предварителен договор с продавача, заплащате му аванс в размер на 10 % и … впоследствие с изненада малко преди сключването на окончателен договор разбирате, че продавачът е продал имота на трето лице. Какво можете да направите? Първият Ви вариант е да осъдите продавача за неизпълнение на договора, като претендирате освен цената, която сте заплатили, така и обезщетение за вреди. Да, звучи чудесно и най-вероятно ще осъдите неизправния купувач да Ви заплати тези суми, но нямате никаква гаранция, че ще можете да ги възстановите реално при едно съдебно изпълнение /в зависимост от наличното му имущество/. Подавате молба до съдебен изпълнител, прилагате изпълнителен лист и се оказва, че продавачът Ви е опразнил  всичките си банкови сметки, не работи по трудово отношение или е посочена заплата до размера на минималната за страната и т.н. От една страна сте в правото си, от друга обаче не можете да си възстановите и стотинка от всичко заплатено.

Вторият вариант е много по-удачен, ако все още държите да придобиете имота. Не може да предявите само иск за обявяване на предварителния договор за окончателен в такъв случай, каквото и да Ви съветват или да сте прочели, тъй като за да бъде уважен, то трябва продавачът Ви е да е собственик към момента на разглеждане на делото. Ето защо наред с този иск задължително следва да предявите т.нар. в правото „павлов или отменителен иск”. С него Вие искате от съда да признае сделката за недействителна, но само спрямо Вас, не и за други лица сделката, с която продавачът е прехвърлил имота на трето лице.

Какво представлява „Павловият иск”?

Павловият иск е средство за защита на едно лице срещу неговия длъжник, чрез което се иска да бъдат обявени само спрямо него определени действия за недействителни, поради това, че са увреждащи и длъжникът е бил наясно с това като ги е извършвал. Специфичното е, че тази увреждаща сделка може да се обяви за неосъществена само спрямо Вас, не и за трети лица. Какво означава това? Това означава, че ако продавачът Ви е прехвърлил имота в периода след сключването с Вас на предварителен договор на трето лице. Ако бъде уважен този иск, Вие ще можете да поискате от съда да обяви предварителния Ви договор за окончателен и да станете директно собственик по силата на съдебното решение. Спрямо Вас този имот ще се счита, че никога не е излизал от имуществото на продавача и той никога не го е продавал на това трето лице. Съдът ще уважи и иска за обявяване на предварителния договор за окончателен, защото изрично е признал тази недействителност.

Могат ли да се прехвърлят права и задължения по предварителния договор в полза на друго лице?

Принципно в Закона за задълженията и договорите е уредена общата въможност да бъдат прехвърлени права по договори в полза на трети лица. В случай, че се прехвърлят права по предварителен договор в полза на друго лице, то върху него ще премине въможността да иска сключване на окончателен договор и предаване на имота. Проблемът идва обаче от това, че към момента на сключване на предварителния договор се заплаща само част от цената /обикновено в размер на 10 %/, като и двете страни продължават взаимно да си дължат – продавачът прехвърлянето на собствеността, а купувачът – остатъка от цената. Ето защо при едно такова прехвърляне  само на права /или както се нарича в правото – „цесия”/, ще се стигне и до придобиване от получаващото трето лице качеството на длъжник спрямо продавача за цената. Такова заместване в дълг обаче без съгласието на кредитора е недопустимо – възможно е новият купвач да е неплатежоспособен и продавачът да не иска това ново лице да замести първоначалния купувач. Ето защо не би било възможно да се прехвърли само правото за сключване на окончателен договор в полза на трето лице без едновременно да замести и първоначалния купувач в задължението за плащане на цената. Според практиката на ВКС замяната на купувач трябва да стане или чрез едно тристранно споразумение, в което продавачът, старият купувач и новият взаимно се съгласяват да бъде осъществена подмяната на купувача, или чрез няколко отделни договора – веднъж между новия и стария купувач и втори път между продавача и купувача. В противен случай ВКС приема, че когато е прехвърлено само правото за сключване на окончателен договор, то първоначалният купувач остава задължен изцяло за цената, а третото лице може да иска обявяването на предварителния договор за окончателен, но само когато заплати в срок цената.

Подобрения, извършени от купувача-владелец по предварителен договор

Често срещано е страните да се разберат в периода от време след сключването на предварителния договор и преди изповядването на нотариалната сделка за прокупко-продажба, бъдещият купувач да получи ключа от имота и да установи владение върху него. Той започва да влага свои средства, да предприема ремонтни и подобрителни дейности, тъй като очевидно е тласкан от мотива, че този имот в най-скоро време ще стане негова собственост. Ако бъде сключен окончателен договор, то не възникват никакви проблеми – купувачът плаща цената, продавачът прехвърля собствеността и всички подобрения и разходи, които е направил, ще си останат в негова полза. Проблем има тогава, когато по една или друга причина не се стигне до сключване на окончателен договор – развален е, продавачът отказва да изповяда сделката и др. Но какво тогава се случва с всички разходи, които е направил купувачът за имот, който в крайна сметка няма да бъде придобит от него и ще облагодетелстват друго лице? В закона този въпрос е разрешен, като изрично на купувача по предварителен договор му се дава правото да търси от продавача увеличената стойност на имота, вследствие на направените от него подобрения. Какво означава това? Например, ако Вие сте получили владението на имота, но не се стигне до изповядване на окончателната сделка, като през това време сте вложили 5 000 лева за ремонтни дейности /например пристройка, лятна кухня, цялостно освежаване, поставяне на по-хубави и стабилни прозорци, ремонт на баня и пр./, като пазарната стойност на имота е скочила с 10 000 лв. заради това Ви вложение, то можете да искате от собственика да Ви заплати тази сума по увеличената стойност. В противен случай той ще се обогати неоснователно за сметка на Вас и Вашите разходи, усилия и труд, вложени в чужд имот. Дали има подобрения, или не, се преценява към датата на постановяване на съдебното решение и след извършена оценителна експертиза. Ако сте вложили обаче 5 000 лв., но това изобщо не е довело до увеличаване стойността на имота, то не можете да претендирате нищо или ако претендирате, то вероятността от уважаема на иска не е висока. Можете обаче да търсите и в двата случая необходимите разходи, които сте извършили – това са такива разходи за поддържане на вещта и за съхранението й – например ремонт на покрив, който е повреден и др.

Ако желаете да помогнем и на Вас да решите правни въпроси свързани с договори за покупко – продажба, свържете се с нас на тел. +359 893 483 463 или ни пишете на laweyr@ivanchovandpartners.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *