ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА „SENTINEL”

С нашата собствено разработена система за правна защита и подкрепа – “SENTINEL”, предлагаме уникален метод за подпомагане на бизнеса. Благодарение на това нашите клиенти получават пълно съответствие на своята документация, действия и политики както на българското, така и на европейското законодателство. Като резултат рисковете биват превантивно ликвидирани, договорите им са издържани, а бизнесът им е подсигурен от правна страна. И най-хубавото е, че Адвокатската подкрепа се изплаща многократно, следствие на предотвратените проблеми и реализираните възможности.

Отделните пакети се различават по обем и обхват на предоставяната услуга. Коя от опциите е най-подходяща за Вас ?  

ПАКЕТИ:

I. ПРЕМИУМ:

Тази опция е за бизнеси с изключителена висока необходимост от правна подкрепа, интензивен документооборот и високо рискови операции. Тук получавате пълна и всеобхватна услуга, касаеща на Вашите правни въпроси.

II. РАЗШИРЕН

Тази възможност е за бизнеси със средна нужда от правна подкрепа. Програмата обхваща правни въпроси, по обем и обхват, необходими за оценка на риска, превенция на вреди и реализиране на възможности, с цел устойчив ръст на бизнес структурата.

III.ОСНОВЕН

Този пакет е за дружества с базова нужда от правна подкрепа. Програмата обхваща правни въпроси, внимание на които следва да обръща всеки един бизнес, с оглед перспективата си за растеж.

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

Всеки пакет е специално разработен в зависимост от нуждите на бизнеса. Основната цел е нашите клиенти да бъде правно обезпечени, евентуалните проблеми стопирани в зародиш, а възможностите реализирани.

Работи ли тази система ? ДА!

Концепцията на цялата програма е да не се работи на парче по индивидуални въпроси, а бизнесът да бъде покрит изцяло от правна страна, посредством изнесен правен отдел. По този начин ние се превръщаме в доверена Адвокатска кантора, целяща ръст на Вашата структура.

Услугата ни води до следните ползи и предимства:

  • По-рентабилно е от това да назначите юристи на трудов договор, като пестите от осигуровки, материална база и др.;
  • Минимизиране на разходите, в случай на необходимост от процесуално представителство пред различните институции;
  • Ликвидираме основанията за несъотвествие с действащите норми;
  • Защитаваме правата Ви, изравняваме и повишаваме позициите Ви в договорните взаимоотношения;
  • Спестяваме усилия от страна на дружество, които са неспецифични за служителите;
  • Не е необходимо да се отделя човешки ресурс, а служителите се фокусират върху свойствени задачи изцяло в предимство на дружеството;
  • Във всеки един етап от процедурата, ще бъдете информирани своевременно, за да контролирате процеса;
  • Наясно сте докъде сме стигнали и колко бързо може да очаквате уреждането на въпроса, за да извършите съответното планиране;
  • Не предприемаме действия и не изразходваме средства, в ненужни опити да уредите даден въпрос или инициатива, в случай на невъзможност;

В случай, че проявявате интерес, моля да се свържете с нас на 0893 483 363 или да ни пишете на lawyer@ivanchovandpartners.com.