Блог Иванчов и парньори

октомври 6, 2017
МПС, управлявано от пиян водач?

Подлежи ли на санкциониране собственика на МПС, управлявано от пиян водач?

Какъв риск се крие когато предоставяме собственото си МПС за управление на друго лице? Много често предоставяме собственият си автомобил за управление на друго лице. Крие […]
октомври 5, 2017
Забрана да се работи в конкурентна фирма

Може ли да ни бъде наложена забрана след напускане на работното ни място да НЕ работим в конкурентна фирма?

ПОРАЖДА ЛИ ДЕЙСТВИЕ забраната да се работи в конкурентна фирма след напускане? Много често при сключване на трудов договор, работодателя уговаря клауза, че след напускане на […]
октомври 2, 2017
Съдружници и дивиденти

Кога при продажба на дружествен дял годишният дивидент е за продавача и кога за купувача?

Има ли право съдружник да получи годишният дивидент, когато продаде дружественият си дял в ООД? С договора за прехвърляне на дружествен дял се отчуждават права върху […]
септември 27, 2017
Може ли длъжникът да оспорва актове

Може ли длъжникът да оспорва актовете за разноски на съдебния изпълнител и какви са неговите права?

Ако сте длъжник в изпълнително производство, то несъмнено сте се сблъсквали с неприятността да разберете, че дълга Ви е нараснал значително, заради начислените към дълга разноски […]
септември 21, 2017
поръчителство

Какви задължения поражда поръчителството?

С договора за поръчителство, Поръчителят се задължава спрямо Кредитора да отговаря за задължение на Длъжника. Поръчителят поема задължение не към длъжника, а към кредитора на длъжника […]
септември 19, 2017
Изискуемост на вноските с ненастъпили падежи

Може ли банката да обяви изискуемост на вноските с ненастъпили падежи?

Несъмнено голямата част от гражданите, а и юридическите лица, са кредитополучатели, получили заемни средства от банкова кредитна институция. Несъмнено всеки кредитополучател си е задавал въпроса, какво […]
септември 12, 2017
Наказателно постановление

Какво да правим ако Наказателното постановление (НП) е издадено след срока и как да защитим правата си?

Наказателното постановление се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от служители на административен орган – такива са например МВР, РИОКОЗ, НАП, […]
септември 11, 2017
Договаряне с пълномощник на продавача

Какво да направим, когато договаряме с пълномощник на продавача?

Има ли риск, когато купувачът плаща цената по договор за покупко-продажба на пълномощник на продавача и как да се предпазим? Когато продавача по сделката се представлява […]
септември 8, 2017
Престъпления против кредиторите

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ КРЕДИТОРИТЕ или как можем да потърсим наказателна отговорност от длъжници – Търговски дружества

Можем ли да сезираме прокуратурата при неизплатени вземания от търговци  Чл. 227б, ал. 1 от НК предвижда санкция за онези търговци, които не заявяват пред конкретния […]