септември 8, 2017
Престъпления против кредиторите

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ КРЕДИТОРИТЕ или как можем да потърсим наказателна отговорност от длъжници – Търговски дружества

Можем ли да сезираме прокуратурата при неизплатени вземания от търговци  Чл. 227б, ал. 1 от НК предвижда санкция за онези търговци, които не заявяват пред конкретния […]
септември 7, 2017
Неподписаната фактура не доказва съществуването на договор

Доказва ли неподписаната фактурата сключен договор между търговци?

Можем ли да спечелим дело когато нямаме сключен писмен договор, а само издадена фактура, която не е подписана от получателя? Неподписаната фактура не доказва съществуването на […]
август 31, 2017
Обезпечаване и права към длъжниците

Обезпечаване претенциите на кредитори, доставчици, вземания и други права към длъжниците

Обезпечението на иска цели да предостави привременна защита на спорното право, докато спорът е висящ, срещу такива недобросъвестни действия на ответника/длъжника, които биха затруднили или осуетили […]