април 15, 2021

Търговска тайна

КАК ДА СЕ ЗАЩИТИТЕ ОТ НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ТЪРГОВСКА ТАЙНА   В настоящата статия ще разгледаме въпроса за това какво е информация, […]
април 15, 2021

Винетките и неоснователното обогатяване

ПРОБЛЕМИ ПРИ НЕПРАВИЛНО ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВИНЕТКИ Собственикът или ползвателят на един автомобил следва да заплати такса за ползване на пътната инфраструктура или т.нар […]
март 13, 2021

Прехвърляне на дружествен дял

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ В ООД             Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор. Същият следва да бъде сключен в […]
март 13, 2021

Ликвидация на търговско дружество

ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО             Ликвидацията е последният етап от съществуването на едно търговско дружество – когато то все още не е заличено като юридическо лице, […]
март 13, 2021

Изключване на съдружник

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК ОТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО             Всеки настоящ или бъдещ съдружник/акционер в търговско дружество със сигурност поне веднъж си е задавал въпроса: „Мога ли да […]
март 13, 2021

Апорт в търговско дружество

НЕПАРИЧНА ВНОСКА В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ АПОРТ             При учредяване на търговско дружество е задължително съдружниците да направят вноски, […]
септември 8, 2017
Престъпления против кредиторите

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ КРЕДИТОРИТЕ или как можем да потърсим наказателна отговорност от длъжници – Търговски дружества

Можем ли да сезираме прокуратурата при неизплатени вземания от търговци  Чл. 227б, ал. 1 от НК предвижда санкция за онези търговци, които не заявяват пред конкретния […]
септември 7, 2017
Неподписаната фактура не доказва съществуването на договор

Доказва ли неподписаната фактурата сключен договор между търговци?

Можем ли да спечелим дело когато нямаме сключен писмен договор, а само издадена фактура, която не е подписана от получателя? Неподписаната фактура не доказва съществуването на […]
август 31, 2017
Обезпечаване и права към длъжниците

Обезпечаване претенциите на кредитори, доставчици, вземания и други права към длъжниците

Обезпечението на иска цели да предостави привременна защита на спорното право, докато спорът е висящ, срещу такива недобросъвестни действия на ответника/длъжника, които биха затруднили или осуетили […]