април 3, 2021

Режим на семейна имуществена общност

Общо имущество по време на брак – някои специфични моменти   Съгласно разпоредбите на настоящия Семеен кодекс /в сила от 2009 г./ са уредени три режима […]
април 3, 2021

Предварителен договор за покупко – продажба

Някои специфични моменти при предварителните договори за покупко-продажба на недвижим имот В настоящата статия няма да разглеждаме общия въпрос за сключването и изпълнението на предварителен договор, […]
април 3, 2021

Актуални моменти на съсобствеността

Проблеми и способи за защита при недопускане на съсобственик до общ имот Не са редки случаите, при които две или повече лица наследяват имот/и, като единият […]
март 17, 2021

Симулативна сделка

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ ОСПОРИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЕЧЕ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР КАСАЕЩ ЦЕНАТА ? Не са редки случаите, при които договори се сключват между роднини или […]
октомври 6, 2017
МПС, управлявано от пиян водач?

Подлежи ли на санкциониране собственика на МПС, управлявано от пиян водач?

Какъв риск се крие когато предоставяме собственото си МПС за управление на друго лице? Много често предоставяме собственият си автомобил за управление на друго лице. Крие […]
октомври 5, 2017
Забрана да се работи в конкурентна фирма

Може ли да ни бъде наложена забрана след напускане на работното ни място да НЕ работим в конкурентна фирма?

ПОРАЖДА ЛИ ДЕЙСТВИЕ забраната да се работи в конкурентна фирма след напускане? Много често при сключване на трудов договор, работодателя уговаря клауза, че след напускане на […]
октомври 2, 2017
Съдружници и дивиденти

Кога при продажба на дружествен дял годишният дивидент е за продавача и кога за купувача?

Има ли право съдружник да получи годишният дивидент, когато продаде дружественият си дял в ООД? С договора за прехвърляне на дружествен дял се отчуждават права върху […]
септември 27, 2017
Може ли длъжникът да оспорва актове

Може ли длъжникът да оспорва актовете за разноски на съдебния изпълнител и какви са неговите права?

Ако сте длъжник в изпълнително производство, то несъмнено сте се сблъсквали с неприятността да разберете, че дълга Ви е нараснал значително, заради начислените към дълга разноски […]
септември 21, 2017
поръчителство

Какви задължения поражда поръчителството?

С договора за поръчителство, Поръчителят се задължава спрямо Кредитора да отговаря за задължение на Длъжника. Поръчителят поема задължение не към длъжника, а към кредитора на длъжника […]