ноември 28, 2023

Промяна на името – същност, предпоставки, последици

В настоящата статия ще разгледаме процедурата/производството по смяната на име на физическите лица, какви са предпоставките за промяната и последиците от нея. Какво представлява името? Името […]
ноември 21, 2023

Разводът в България – Същност, Видове и Последици

Същност на развода Разпоредбата на чл.44, т.3 от Семейния кодекс /СК/ посочва развода като едно от трите основания за прекратяване на брака. Той представлява юридическо разкъсване […]
ноември 14, 2023

Нищожност на отделните части на договора – продължение

Като продължение на темата за нищожността на отделните части на договора, ще разгледаме една порочна практика, по отношение която ще представим един от случаите, за които […]
ноември 7, 2023

Нищожност на отделните части на договора

В настоящата статия ще разгледаме въпроса за нищожността на отделните части на договора, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато […]
април 3, 2021

Режим на семейна имуществена общност

Общо имущество по време на брак – някои специфични моменти Съгласно разпоредбите на настоящия Семеен кодекс /в сила от 2009 г./ са уредени три режима на […]
април 3, 2021

Предварителен договор за покупко – продажба

Някои специфични моменти при предварителните договори за покупко-продажба на недвижим имот В настоящата статия няма да разглеждаме общия въпрос за сключването и изпълнението на предварителен договор, […]
април 3, 2021

Актуални моменти на съсобствеността

Проблеми и способи за защита при недопускане на съсобственик до общ имот Не са редки случаите, при които две или повече лица наследяват имот/и, като единият […]
март 17, 2021

Симулативна сделка

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ ОСПОРИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЕЧЕ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР КАСАЕЩ ЦЕНАТА ? Не са редки случаите, при които договори се сключват между роднини или […]
октомври 6, 2017
МПС, управлявано от пиян водач?

Подлежи ли на санкциониране собственика на МПС, управлявано от пиян водач?

Какъв риск се крие когато предоставяме собственото си МПС за управление на друго лице? Много често предоставяме собственият си автомобил за управление на друго лице. Крие […]