април 3, 2021

Адекватните очаквания в медицинско право

Принципът на адекватните очаквания и липсата на информирано съгласие В настоящата статия ще направим анализ на едно интересно решение на ВКС, с което в крайна сметка […]
март 17, 2021

Отказ от аутопсия

ОТКАЗ ОТ АУТОПСИЯ – ПРЕЧКА ЛИ Е ЗА УВАЖАВАНЕ НА ИСК ПРИ ЛЕКАРСКА ГРЕШКА ? През 2016 г. Директорът на ИАМО /Изпълнителна агенция медицински одит/ се […]
март 17, 2021

Неправомерни действия на Център за спешна медицинска помощ

НОСЯТ ЛИ ОТГОВОРНОСТ СПЕШНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА НЕСВОЕВРЕМННО ИЛИ НЕПРАВИЛНО ОКАЗАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ? Производството е образувано по касационна жалба от /…./ и /…./, с което […]
март 17, 2021

Недобросъвестни дентални услуги

ДОГОВОРНА ИЛИ ДЕЛИКТНА Е ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЕНИ ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ ? Когато се говори за търсене на отговорност за вреди, причинени на физическо […]
март 17, 2021

Лекарска небрежност при ветеринарни услуги

ДЪЛЖИ ЛИ СЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШАВАНЕТО НА ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ, ДОВЕЛО ДО СМЪРТТА НА МЪРТВОРОДЕНИ ЖИВОТНИ ? В настоящата статия ще направим анализ на […]