март 17, 2021

Невръщане на иззети веществени доказателства

НЕВРЪЩАНЕ НА ИЗЗЕТИ ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА  „ИМА ЛИ ПРАВО ЛИЦЕТО, ОТ КОЕТО СА ИЗЗЕТИ ПРЕДМЕТИ КАТО ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАЗУВАНО ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО, НО КОЕТО НЯМА […]
март 17, 2021

Отговорност на държавата

НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА В РАЗУМЕН СРОК, КАКТО И […]
март 17, 2021

Обезщетение за неразумно дълъг срок на наказателно производство и незаконно повдигнато обвинение

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕРАЗУМНО ДЪЛЪГ СРОК НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО И  НЕЗАКОННО ПОВДИГНАТО ОБВИНЕНИЕ Образувано е касационно производство по жалба срещу въззивното решение в частта, с която е […]
март 17, 2021

Незаконно използване на СРС

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ПРИ НЕЗАКОННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В чл.2, ал.1, т.7 от Закона за отговорността на Държавата и Общините за вреди, причинени на […]