Какво да направим, когато договаряме с пълномощник на продавача?

Договаряне с пълномощник на продавача

Има ли риск, когато купувачът плаща цената по договор за покупко-продажба на пълномощник на продавача и как да се предпазим?

Когато продавача по сделката се представлява от пълномощник, то при плащане на цената по договора, задължително следва да се провери, дали в пълномощното са дадни права на пълномощника, да получи продажната цена по договора.

В случай, че се плати на пълномощника на продавача, без той да има такива права, ще сме изправени пред хипотезата: „който плаща зле, плаща два пъти“. Какво означава това? Това означава, че заплатената сума, ще е получена от лице което не е имало право на това. Следователно не е извършено надлежно плащане към продавача, на когото се дължи продажната цена. Задължението спраямо него няма да се погасено и той има реална възможност да претендира плащане на цената по договора от купувача, независим, че същият вече е заплатил веднъж тази цена на пълномощника.

Плащането ще породи действие единствено ако бъде потвърдено от продавача или той се е възползвал от него.

За да се предпазим, то следва преди подписване на сделката задължително да се запознаете обстойно със съдържанието на пълномощното и да потърсите съвет от адвокат.

Тази статия е полезна за всяко физическо и юридичеко лице което е срана (купувач) по договор за продажба. Статията намира приложение преди всичко при закупване на МПС, тъй като в голяма част от тези случаи, плащането на цената става на ръка и в брой.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *