Кога при продажба на дружествен дял годишният дивидент е за продавача и кога за купувача?

Съдружници и дивиденти

Има ли право съдружник да получи годишният дивидент, когато продаде дружественият си дял в ООД?

С договора за прехвърляне на дружествен дял се отчуждават права върху имуществени и членствени права в търговско дружество – ООД. Въпросът, който се поставя обикновено при продажба на дял е дали на съдружника – отчуждител се дължи дял от подлежащата на разпределение печалба, формирана в периода преди прехвърлянето на правата му, ако това право не е изрично включено в договора за прехвърляне на дял в ООД?

За да се отговори на така поставения въпрос, следва да се вземат предвид следните обстоятелства:

  • право на съдружника да получи дял от печалбата не произтича пряко от закона;
  • за да се реализира правото на дивидент е необходимо изтичането на финансовата година, приемането на годишния отчет и баланс, от които трябва да се установи наличието на печалба, която да може да се раздели – чиста печалба;
  • органът, който е овластен да вземе решение в тази насока е общото събрание на съдружниците в ООД.

От всичко това може да се направи заключението, че правото да се получи част от печалбата принадлежи на тези съдружници, които са имали такова качество към момента на формиране на печалбата и към момента на решението на общото събрание. От това положение са възможни изключения, но само по волята на съдружниците.

Извод: Ако в договора за прехвърляне на дружествени дялове, липсва изрично постигнато съгласие по отношение на неразпределената печалба за предходен период, правата върху нея принадлежат на приобретателя – купувача.

Т.е. когато сключвате договор за продажба на дружествен дял в търговско дружество, то задължително ако е налице неразпределена печалба която искате да получите, това следва да бъде залегнато в самият договор.

 

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *