ИНДУСТРИИ

В Адвокатска кантора Иванчов и Партньори работим с компании от сектори, като строителство, транспорт, технологии, преработватели, пощенски и куриерски оператори, недвижими имоти и търговци, които срещат сериозни затруднения от правна страна. Това е така, поради несъотвествие или неосведоменост на закондателната рамка и желанието техните документи, действия и политики да бъдат правно издържани. Имат нужда от събиране на вземания, данъчни консултации и други относими правни услуги.

Това което ни отличава е, че се фокусираме върху развиване на експертиза по отношение бизнес сигурността и превантивната намеса. Това което още ни отличава е, че сме насочени към това нашите клиенти да бъдат правно обезпечени, чрез специализирани познания, както и посредством нашата собствено разработена програма за правна защита “SENTINEL”. 

И благодарение на това нашите клиенти получават пълно съответствие на своята документация, действия и политики, както на българското, така и на европейското законодателство. Като резултат рисковете биват ликвидирани превантивно, договорите са издържани, не са налице пропуски в данъчните им политики, получават висока събираемост на техните вземания и бизнесът  е подсигурен от правна страна. И най-хубавото е, че Адвокатската подкрепа се изплаща многократно, вследствие на предотвратените проблеми и реализираните възможности.

В нашата кантора вярваме, че независимо от бизнеса, сектора и сферата на дейност, са налице правни моменти, на които всяка корпоративна структура следва да обръща внимание. Нека се замислим върху следните точки:

–        Всички ние работим с пари, доставяме стоки и услуги, сключваме договори с контрагенти, издаваме фактури с отложени плащания, учредяваме банкови гаранции и акредитиви. Не рядко се случва недобросъвестни контрагенти да забавят плащанията си и по-този начин да възникнат вредни последици за бизнеса. Тук, в Адвокатска кантора Иванчов и Партньори предлагаме проверена и доказана методология за събиране на вземания;

–        Често възниква законово изменение, което директно засяга нашия бизнес. В случай на незнание, което не е рядко, страда ръководената от нас оранизация и се стига до поставянето на въпроса – „Само ако някой ми беше казал“. Междудругото това важи с пълна сила и за всяка една идея или инициатива;

–        Всеки бизнес разполага с работна сила, при която са нужни специфични знания в областта на трудовото законодателство;

–        Абсолютно всички ние плащаме данъци и в тази връзка, по отношение на комплексните данъчни механизми се нуждаем от данъчни консултанти;

–        Ежемесечно се подписват договори, сключват се споразумения, изготвят се анекси и всякакви други книжа с правна насоченост. На категоричното мнение сме, че правните документи следва да бъдат проверявани от специалист преди окончателното им финализиране;

–        На някои по-често, на някои не толкова, но определено общовалидно са възможностите от санкции от държавни органи, при които следва да бъдат предприети съответните действия за защита на Вашите права и интереси.

В случай, че проявявате интерес, моля да се свържете с нас на +359 893 483 463 или да ни пишете на lawyer@ivanchovandpartners.com.