ЛИЧНА ИСТОРИЯ

Здравейте,

Kазвам се Владислав Иванчов и съм управляващ съдружник в Адвокатска кантора Иванчов и Партньори. От самото начало на моя професионален път като юрист, преди повече от 10 години забелязах, че бизнесът изпитва сериозни затруднения, поради недобра информираност на законодателната рамка, неиздържани правни документи и политики. Всичко това води до сериозни загуби от една страна и нереализирани възможности от друга. Дори виждах как някои бизнеси буквално фалираха заради тези причини. Разговарях с редица предприемачи, управители и изпълнителни директори относно ръководените от тях бизнес структури, за необходимата промяна, касаеща правната им политика, с една едничка цел, а именно устойчив ръст на бизнеса. За съжаление се провалях. Не осъзнаваха нуждата от промяна. Как мислите, дали един не добре изготвен договор, несъгласувана промоция, политика, действие, оценка на риска или ако щете дори неиздържани документи от гледна точка на трудовото законодателство, биха създали проблеми. Отговорът определно е ДА. Може и вината да е моя, че не успявах да убедя предприемачите за необходимостта от правна защита. Това не означава, че спрях да опитвам.

Преди време работехме основно на индивидуални задания с нашите редовни клиенти. Виждах, че в някои моменти помагахме, но в други вече беше твърде късно. Всичко беше постфактум. Клиентите бяха извършили незаконосъобразното или неизгодното действие и трудно се справяхме. В един момент това се промени. Все повече наши клиенти осъзнаваха необходимостта от цялостна и пълна правна услуга. Това ни мотивира да създадем система за всеобхватно правно обслужване и превенция. С нашия превантивен Compliance продукт наречен SENTINEL, допринесохме за правната сигурност на бизнеса. В резултат на SENTINEL сме фокусирани да помагаме превантивно на нашите клиенти. Компаниите вече не се тревожеха, дали документите, действията и политиките им са издържани, дали ще бъдат изненадани от нова законодателна промяна и дали ще оценят риска адекватно, защото вече имаха нас за свои консултатнти.

В резултат на нашата услуга, за клиентите ни сме обезпечили  огромни приходи с контрагенти от една страна и спестили милиони левове от друга, следствие на издържани сделки, политики и действия. От този момент нататък се отдадохме да бъдем Доверена Адвокатска кантора за нашите клиенти и да помагаме за тяхното развитие.