Може ли банката да обяви изискуемост на вноските с ненастъпили падежи?

Изискуемост на вноските с ненастъпили падежи

Несъмнено голямата част от гражданите, а и юридическите лица, са кредитополучатели, получили заемни средства от банкова кредитна институция. Несъмнено всеки кредитополучател си е задавал въпроса, какво ще стане ако не плаща кредитните вноски и може ли банката да обяви целият кредит за предсрочно изискуем ?

Затова в настоящата статия ще обясним накратко, кога възниква право на Банката да обяви кредита за предсрочно изискуем.

Обикновенно във всички договори за паричен заем се уговаря, че когато длъжникът не плаща две или повече вноски, кредиторът има правото да превърне целият кредит в предсрочно изискуем поради неизпълнение на задължението на насрещната страна на конкретно определена дата.

За да кредита да се превърне в предсрочно изискуем, то обаче следва да е налице волеизявление на банката отправено и достигнало до длъжника, за предсрочна изискуемост на кредитното задължение. Т. е. за да ПОРОДИ ДЕЙСТВИЕ предсрочната изискуемост, тя трябва да бъде ОБЯВЕНА от кредитора на длъжника. Обявяването става чрез изрично УВЕДОМЛЕНИЕ, че кредитът е станал предсрочно изискуем.

Едва при изпълнението на изискванията за съдържание, форма и връчване, може да се счете, че кредитът е валидно обявен за предсрочно изискуем. В случай, ч липсва уведомяване, то кредита не е станал предсрочно изискуем, и не дължите плащане на вноските с ненастъпили падежи.

Извода е, че за да е налице едностранното обявяване на Вашия кредит за предсрочно изискуем, трябва да не сте платили определения брой месечни вноски и да сте получили изрично уведомление от Вашия кредитор, съдържащо посочената информация. В противен случай даже и да получите покана за доброволно плащане от съдебен изпълнител, то не дължите плащане и задължително следва да възразите.

 

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *