Новини-Новини

март 17, 2021

Предложение за изменение на Закона за наследство

ЗАКОНОПРОЕКТ НА ЗАКОНА ЗА НАСЛЕДСТВОТО   Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор. Същият следва да бъде сключен в писмена форма с нотариално удостоверяване на […]
януари 24, 2021

Скоро ще има новини