Общи условия

Използването на уебсайта ivanchovandpartners.com, наричан за краткост „сайт“, е обвързано с настоящите общи условия. Те дефинират условията, с които трябва да се съобрази и приеме всеки посетител и потребител, при използването на сайта. В случай, че потребителят не е съгласен с настоящите условия, моля да не използва сайта.

Обща информация:

Чл.1. Всякаква лична информация, която се изисква при попълване на формата за „Консултация“ и „Онлайн плащане“ (Име, Фамилия, Е-mail, Телефон за обратна връзка) е строго конфиденциална и няма да бъде разпространявана под никаква форма, както и никъде в сайта.

Чл.2. При попълване на формата за „Консултация“ автоматично се генерира запитване и се изпраща на електронната поща на кантората.

Чл.3. Зададеният въпрос от формата за „Консултация“ може да бъде редактиран от латиница на кирилица, да бъдат премахнати правописни грешки, да бъде форматиран граматически правилно и да бъде публикуван в сайта в секцията „Запитвания“, при спазване на ЗЗЛД. Като автор на въпроса името на потребителя, както и изписаните в текста на запитването имена на физически и юридически лица, ще бъдат заменени с други, произволно избрани имена и наименования.

Чл.4. Адвокатът от Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“ има право да преценя кои от въпросите да бъдат публикувани на сайта и кои не.

Чл.5. Адвокатът от Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“ не се ангажира изрично да отговаря на всички въпроси, зададени от формата за „Консултация“. Той има право лично да преценява дали е достатъчно компетентен по даден казус и дали може да даде адекватен отговор. Отговорът се получава в рамките на 3 /три/ работни дни.  В случай, че въпроса е зададен неясно или същият е непълен и/или неточен, адвокатът може да пoиска потребителя да отстрани неточността, след като адвокатът му даде указания за това. В този случай, 3 /три/ дневният срок за отговор,започва да тече, след отстраняване от потребителя на нередовността, а когато формата на запитването е платена, срока започва да тече след отстраняване от потребителя на нередовността и заплащане на дължимата се сума. Консултацията обхваща до 3 последващи запитвания (съответно отговор по тях) по зададеният въпрос.

Чл.6. Използването на услугата „Консултация“ не обвързва по никакъв начин потребителя от една страна и Адвоката от Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“ от друга. Поемането на работа по даден правен въпрос, става единствено след постигане на съответното споразумение за това.

Чл.7. Сайтът не е разработен с цел реклама по смисъла на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

Чл.8. Адвокатът от Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“  не се ангажира с отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията съдържаща се в сайта.

Чл.9. Адвокатът от Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“ има право да филтрира, коригира и трие коментари по въпроси, дискутирани в сайта.

Чл.10. Адвокатът от Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“ има право да изпраща електронни съобщения от всякакво естество на потребителите изпратили правно запитване или въпрос, чрез сайта.

Чл.11. Всички изображения, текстове и друга информация, публикувани в сайта на Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“, са представени единствено с информационна цел. Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уебсайт, неговите дизайн, лого, текстове и снимки остават законни права на Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“ и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Чл.12. Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на този сайт или на части от него, без осигурени авторски права (без предварителното съгласие на автора), е забранено. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с горепосочените изисквания, носи гражданско-правна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

Чл.13. Сайтът на Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“ съдържа връзки към други сайтове. Те са поставени единствено за удобство на потребителя и Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“ не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

 

Услуга „Блог“:

Чл.14. Авторските публикации са само по принципни въпроси на правото. В тях се съдържа информация в обобщена  и често абстрактна и/или научна форма и поради това е предназначена само и единствено за предоставяне на най-обща и лична професионална гледна точка по дискутираните въпроси. Статиите и коментарите в блога нямат за цел  да бъдат заместител на подробен правен анализ, на анализ по конкретна тема и/или въпрос на правото, нито на професионален правен съвет.

Чл.15. Статиите, коментарите и становищата на сайта не съставляват правен съвет, нито форма на правна помощ.

Чл.16. Адвокатът от Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“  не поема каквато и да е отговорност за вреди причинени на когото и да било от действия или бездействия в резултат на която и да е част от публикациите, коментарите и становищата в блога.

Чл.17. Публикациите и съдържанието в блога са авторски и са под закрилата на ЗАПСП. За нарушения на авторското право се носи гражданска, административна и наказателна отговорност.

Чл.18. Всички статии от рубриките в блога могат да бъдат цитирани само със задължително посочване на авторството, датата на публикуване и уеб адресът им.

 

Услугата „Онлайн Консултация“:

Чл.19. Консултацията която предлага Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“ е в платена и неплатена форма. Неплатената консултация обхваща запитвания относно това дали кантората работи в съответна област на правото, кога и как може да бъде записан час за консултация, както и други запитвания по въпроси които не представляват фактическа и правна сложност и не е налице необходимост от проучване на съдебна практика. Останалите запитвания са в платена форма. След като бъде направено запитване, ако същото е в платена форма, Адвокат от Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“, уведомява потребителя и му дава указания за заплащане на дължимата се цена за консултацията, като посочва стойността й и възможните начини за плащане.

Чл.20. Само Адвокат от Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“ има право да преценява кое запитване ще бъде в платена и кое в неплатена форма. Цената на консултацията при платено запитване е в размер на 30 лв. Начините на плащане са два:

 • 1. По банков път:
  • Адвокат Владислав Иванчов
  • IBAN: BG97UNCR70001522168593
  • SWIFT (BIC): UNCRBGSF
  • Уникредит Булбанк
 • 2. Еpay – на каса на в клоновата мрежа на Еpay в цялата страна, като посочите клиентски номер: 0341149450.

Чл.21. Отговора на запитването независимо дали е в платена или неплатена форма се получава в срока посочен в чл. 5 от настоящите Общи условия.

 

Използване на бисквитки:
(Cookies – for english press here)

Чл.22. Бисквитките (cookies) са малки файлове на даден уебсайт, съхранявани на компютъра на потребителя. Те служат за запазване на информация за сайта и за действията на потребителя в него като например: дали иска да остане логнат, кои са най-посещаваните страници и т.н., вкл. и дали се е съгласил с използването на бисквитките. Те могат да се използват както за подобряването на потребителското изживяване (user experience), така и за изготвяне на профил на потребителя според посещаемостта на сайта и страниците в него. Обикновено този профил се използва с цел излъчването на таргетиране.

Чл.23. Бисквитките, използвани в този сайт събират следната информация:

 • идентифициране на логнатите потребители и техните настройки;
 • запомняне на коментиралите потребители с цел да се улеснят следващия път, когато коментират;
 • Google Analytics;
 • Google+;
 • Facebook;
 • Twitter;
 • AddThis;
 • запомняне на съгласието за използване на бисквитки.

Чл.24. При използване на сайта с натискане на бутона ОК на съобщението, което се появява при отваряне на сайта, потребителя дава съгласието си за използване на бисквитките. Отделно от това, потребителят може да настрои и своя браузер дали да позволява бисквитките, дали да използва бисквитки само от определени сайтове, да блокира бисквитки от конкретни сайтове, както и времето на валидност на бисквитките. Тогава, обаче, може да се наложи да настройва някои параметри при всяко посещение на даден сайт или да бъдат блокирани част от функционалностите. Повече информация за бисквитките тук: aboutcookies.org.

 • Адвокатска кантора „Иванчов и Партньори“
 • гр. София 1000, ул. „Пиротска“ №3, ет. 3
 • 0893 483 463
 • lawyer@ivanchovandpartners.com