Може ли длъжникът да оспорва актовете за разноски на съдебния изпълнител и какви са неговите права?

Може ли длъжникът да оспорва актове

Ако сте длъжник в изпълнително производство, то несъмнено сте се сблъсквали с неприятността да разберете, че дълга Ви е нараснал значително, заради начислените към дълга разноски по изпълнението. Затова е от голямо значение всеки длъжник да знае законовите права, които има. Отговор на тези въпроси ще намерите именно в настоящата статия.

Изпълнителният процес е съвкупност от изпълнителни действия, като за всяко едно се дължи законоустановена такса. Разноските се внасят авансово от взискателя и длъжникът има съответното задължение да ги възстанови. Върховните съдии постановяват, че е необходимо да бъде установено, че внесените суми са действително дължими по изпълнителното производство, като всяко произнасяне на съдебния изпълнител относно разноските по изпълнението може да бъде оспорвано от длъжника.

Дължат ли се разноски за налагане на запори на банкови сметки, когато длъжника реално няма сметки в съответната банка?

В Тълкувателно решение № 3 от 10.07.2017 г. по тълк. д. № 3/2015 ВКС установява, че изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният изпълнител е получил отговор, че длъжникът няма сметка в съответната банка, представлява действие по налагане на запор, за което длъжникът НЕ отговаря. Това е така, защото в този случай вземането не съществува и запорът не може да породи последици.

Тази невъзможност не е по вина на длъжника, а се дължи на несъществуване на вземането. Затова длъжникът не носи отговорност за разноски и те остават за сметка на взискателя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *