Инкасо и събиране на неизпълнени задължения

Интернетът и като цяло различните онлайн платформи се превърнаха в неизменна и задължителна част от функционирането на всяко общество. Самата функция е да се улесни достъпът до информация и като цяло на стоки и услуги. Само като се замислим преди изобретяването на интернет и предходните му комуникационни средства търговците, предприемчите и амбициозните, е трябвало да пътуват часове, дни или дори седмици, за да стигнат до мястото, което би им осигурило дадена стока или продукт. Последващата комуникация с писмени средства и пристигането на така желаното, като цяло е могло да продължи значителен период от време. Добре че живеем в 21 век, а не например в 17 век. В наши дни всеки може да се свърже с другиго, посредством помощта на бързи и достъпни комуникационни средства. Да изложи своята идея и да сключи договор, който да е изгоден и за двете страни. Както казва един американски бизнес лектор – „Възможностите за бизнес никога не са били толкова достъпни, както в наши дни и всички ние ще бъдем изключителни лекомислени, ако не се възползваме от това. Обективно погледнато, това е самата истина. Всеки може да създаде интернет страница, онлайн магазин или друга платформа, в която да предложи своите стоки или услуги. Всеки сериозен бизнес следва да има интернет страница, тъй като действителността в наши дни е съвсем проста – „Ако  не присъстваш в интернет все едно не съществуваш“. Реално светът се превърна в една глобална мрежа за търговия, особено след като имаме привилегията България да бъде член един на съюз, в който главната идея е свободното движение на стоки и услуги. Митнически режими на практика не съществуват. Имаме възможността да търгуваме и предлагаме на над 500 милиона души в общността. Да не говорим, че са налични опции за глобално ниво, като най-видните примери за това са „Amazon”, “Ebay”, “Alibaba”, “Aliexpress” и др. Визионери, като Джеф Безос / „Amazon” – който към момента на написване на настоящето изложение е най-богатият човек в света/ и Джак Ма /“Alibaba” и “Aliexpress”/ са се възползвали от възможността в най-голяма степен.

С все по-увеличаващата се глобализация и нарастващата роля на Интернет правителствата все повече засилват законовите и регулаторни режими, касаещи мрежата. Един актуален пример за това е Общия регламент за защита на личните данни   (Регламент (ЕС) 2016/679) на Еропейския парламент и Съвета на Европа, който ще засегне не само лица обработващи лични данни на територията на Европейския съюз, но и такива, които са ситуирани извън съюза, но обработващи данни на европейски граждани. Глобите и имуществените санкции драстично се увеличиха. Налице са още редица нормативни актове оказващи влияние върху онлайн бизнеса, като компентните държавни структури несъмнено засилиха своята контролна дейност. Безпорен факт е, че при създаване на онлайн бизнес или привеждането на вече съществуващ такъв в съответствие със законовата рамка са необходими опитни правни специалисти. Последните да работят ръка за ръка с лицата изработващи, поддържащи или оптимициращи интернет сайтовете и онлайн платформите.

В „Иванчов и Партньори“ отговаряме на нуждите на настоящите и бъдещи онлайн и интернет предприемачи. Създаваме специализирани стратегии, заедно с нашите партньори създаващи платформите, като в сферата на Интернет и онлайн регулациите предлагаме следните услуги:

 • Изготвяне на общи условия и политики за поверителност за уебсайтове и онлайн платформи;
 • Комуникация с комисията за личните данни;
 • Съдействие по въпроси касаещи Закона за защита на потребителите;
 • Въпроси касаещи конкуретно право;
 • Правна подкрепа по Закона за електроннта търговия;
 • Политики за използване на бисквитки (Cookies);
 • Подготовка на DPO или така наречното длъжностно лице по защита на личните данни;
 • Имплементиране на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) във вътрешните правила на онлайн платформите;
 • Правни съвети на физически лица притежаващи онлайн платформи обработващи лични данни;
 • Консултации относно търговските съобщения;
 • Партньорство с водеща компания за изработка, подръжка и оптимизация на уебсайтове и онлайн платформи;
 • Обжалване по административен и съдебен ред на наложените глоби и имуществени санкции от различните държавни органи – КЗП, КЗК, КЗЛД и др.