ЗА СЕКТОРА

 • Ако Вие сте компания от IT, аутсорсинг и технологичния сектор, на която й липсва доверен Адвокат;
 • Ако Вашите основни проблеми и предизвикателства са –Несъответствие на правните Ви документи, действия и политики, водещи до въпроса – „Само, ако някой ми беше казал”. Независимо дали се касае за отговорност при грешка на изкуствен интелект, видове отговорност при аутсорсинг, неправилно действащ алгоритъм, несъотвествие с действащото законодателство, интелектуална собственост и много други;
 • Ако Вие се нуждаете най-много сега да подобрите правните си документи действия и политики, така че да минимизирате риска от негативни последици за Вашия бизнес, както от контрагенти, така и от държавата. Най-високата потребност е доверена Адвокатска кантора, която да е част от Вашия бизнес, а не просто наемник.

АКО ТЕЗИ ВЪПРОСИ ВИ КАСАЯТ, ВИЕ СТЕ НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО

 1. Бихте ли искали да се чувствате сигурни, че Вашите документи отговарят на правната регулация ?
 2. Ценно ли е за Вас да сведете до минимум шанса да бъдете съдени от Ваши служители и контрагенти ?
 3. Желаете ли договорите, които подписвате да бъдат правно издържани ?
 4. Би ли било добре за Вас да бъдете своевременно информирани за всяко законово изменение касаещо Вашия бизнес ?
 5. Бихте ли желали данъчната Ви политика да е в съотвествие с данъчното законодателство ?
 6. Желате ли да имате успех при предприетите от Вас съдебни процедури ?
 7. Би ло било добре всяка проверка от контролен орган да завършва безпроблемно за Вас ?
 8. Бихте ли желали да минимизирате риска при сделки ?
 9. Добре ли ще е за Вас да разполагате с правен съветник при провеждане на преговори с контрагенти ?

В случай, че проявявате интерес, моля да се свържете с нас на 0893 483 463 или да ни пишете на lawyer@ivanchovandpartners.com.