поръчителство

С договора за поръчителство, Поръчителят се задължава спрямо Кредитора да отговаря за задължение на Длъжника. Поръчителят поема задължение не към длъжника, а към кредитора на длъжника и отговаря за изпълнение на задълженията на последния.

На първо място важно е всеки поръчител преди да стане такъв да знае, че поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник. Това означава, че в случай, че е налице неплащане от страна на Длъжника, Кредиторът може да насочи искането си за заплащане на сумата, както към Длъжника, така и към Поръчителя.

Важно е да се знае също така, че законът не задължава банката да информира Поръчителя, ако Длъжникът забави изплащането на месечните си вноски. Затова често Поръчителят с изненада установява, че кредитът, който гарантира, е обявен за предсрочно изискуем и че срещу него е образувано изпълнително дело. Това става или като получи покана за доброволно изпълнение, или като установи, че заплатата или банковата му сметка е запорирана.

Поръчителят отговаря за дълга с цялото си имущество, включително с недвижимата собственост. Отговорността е в същия размер и при същите условия, както за Длъжника. Срещу кое имущество първо ще насочи изпълненето Кредитора е по негово усмотрение, тоест може да се окаже, че той ще предпочете да събере вземането си от имуществото на Поръчителя.

Какви права има поръчителя в случай, че плати чуждият дълг?

В случай, че Поръчителят заплати задължението на Длъжника, то той има право да иска от Длъжника заплатената от него сума, заедно със законните лихви върху заплатените суми от деня на плащането.

Вземането на поръчителя срещу длъжника възниква от датата на плащане на задължението от страна на Поръчителя, а за да бъдат възтановени на Поръчителя заплатените суми, заедно с разноските и лихвите, необходимо е да се установят следните предпоставки:

  • поръчителят да е изпълнил точно задължението;
  • да се установят какви са вътрешните отношения между длъжника и поръчителя, тоест между тях да не е сключено дарение;
  • поръчителят да е уведомил длъжника за намерението си да изпълнение преди да самото изпълнение.

Длъжникът обаче не отговаря към поръчителя, ако е изпълнил задължението, преди да е бил уведомен за направеното от Поръчителя плащане.

 

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *